Waxba helay

Raaligalinta, laakiin natiijada ma la helay. Waxaa laga yaabaa in baadhi caawin doonaa heli post a la xiriira.